Αναζητηση Προγραμματων

Αναζήτηση:
Ημερομηνία Προγράμματος: Από:   έως:  
Προγράμματα:

ΑΞΟΝΑΣ 1 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών / Διεύρυνση Εφαρμογής ΕΡΜΕΙΟΝ 1

Από την έναρξη του ΕΡΜΕΙΟΝ 2 τον Οκτώβριο του 2011, μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του Άξονα 1, 79 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 100 ωρών
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΑΞΟΝΑΣ 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών

Στο πλαίσιο του Άξονα 2, θα πραγματοποιηθούν 35 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 75 ωρών. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτών των προγραμμάτων θα προκύψει με δύο τρόπους.
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΑΞΟΝΑΣ 3 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών

Στο πλαίσιο του Άξονα 3, θα πραγματοποιηθούν 30 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 50 ωρών σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης).
Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών

Στο πλαίσιο του Άξονα 4, θα πραγματοποιηθούν 35 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 50 ωρών σε Περιφέρειες του ΑΠ 7 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης) με ειδικό εξ’ ολοκλήρου νέο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα προκύψει από το Υποέργο 3.
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013