Αναζητηση Προγραμματων

Αναζήτηση:
Ημερομηνία Προγράμματος: Από:   έως:  
Προγράμματα:

ΑΞΟΝΑΣ 1 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών / Διεύρυνση Εφαρμογής ΕΡΜΕΙΟΝ 1

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013/ Κατηγορία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 1

Από την έναρξη του ΕΡΜΕΙΟΝ 2 τον Οκτώβριο του 2011, μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του Άξονα 1, 79 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 100 ωρών, με χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε το 2008, στο πλαίσιο της πράξης «ΕΡΜΕΙΟΝ – Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης της Ε.Σ.Ε.Ε.» (πράξη με MIS: 114681, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μέτρο 2.5., Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α. και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο). Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που υλοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν από την παρακάτω θεματολογία:

 1. Χρηματοοικονομική Διαχείριση Εμπορικών Επιχειρήσεων
 2. Πώς να Δημιουργήσετε μια Επιτυχημένη Εμπορική Επιχείρηση
 3. Επιτυχημένες Πωλήσεις στις Εμπορικές Επιχειρήσεις
 4. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων στις Αγορές - Πωλήσεις των Εμπορικών Επιχειρήσεων
 5. Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες στις Εμπορικές Επιχειρήσεις
 6. Αγγλική Εμπορική Ορολογία
 7. Στελέχωση και Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εμπορικής Επιχείρησης
 8. Λογιστικά  Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης
 9. Φορολογικά Θέματα Εμπορικής Επιχείρησης για μη Ειδικούς
 10. Διεθνοποίηση Εμπορικών Επιχειρήσεων
 11. Διαχείριση Αποθήκης Εμπορικών Επιχειρήσεων
 12. Διοίκηση της Μικρής Οικογενειακής Εμπορικής Επιχείρησης

Τα παραπάνω προγράμματα ήταν διάρκειας 100 ωρών και υλοποιήθηκαν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης ως εξής:

-40 ώρες διδασκαλίας στην αίθουσα (8 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,
-60 ώρες μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning. Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές παρείχαν υπηρεσίες e-tutoring.

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας εναλλάσσονταν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης ως εξής:

-3 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (15 ώρες),
-1η φάση e-learning (30 ώρες),
-2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
-2η φάση e-learning (30 ώρες),
-3 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (15 ώρες).

Αρχεία προς λήψη