Αναζητηση Προγραμματων

Αναζήτηση:
Ημερομηνία Προγράμματος: Από:   έως:  
Προγράμματα:

ΑΞΟΝΑΣ 2 - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης διάρκειας 75 ωρών

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013/ Κατηγορία: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΑΞΟΝΑΣ 2

Στο πλαίσιο του Άξονα 2, θα πραγματοποιηθούν 35 υλοποιήσεις Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) διάρκειας 75 ωρών. Το εκπαιδευτικό υλικό αυτών των προγραμμάτων θα προκύψει, με δύο τρόπους:

α) Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων 1 έως 8, θα προκύψει από προσαρμογή του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Η προσαρμογή αφορά την σύμπτυξη της ύλης έτσι ώστε η διάρκεια των προγραμμάτων να μειωθεί από 100 ώρες σε 75,
β) Το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα προγράμματα 9 – 13, αφορά νέες εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν ειδικά στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος (ΕΡΜΕΙΟΝ 2).

 

Τα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΠΔΒΕ) που θα υλοποιηθούν, θα επιλεγούν από την παρακάτω θεματολογία:

1. Πώς να δημιουργήσετε μία επιτυχημένη εμπορική επιχείρηση
2. Επιτυχημένες πωλήσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις
3. Τεχνικές διαπραγματεύσεων στις αγορές - πωλήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων
4. Η/Υ και νέες τεχνολογίες στις εμπορικές επιχειρήσεις
5. Στελέχωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εμπορικής επιχείρησης
6. Διεθνοποίηση εμπορικών επιχειρήσεων
7. Διαχείριση αποθήκης εμπορικών επιχειρήσεων
8. Διοίκηση της μικρής οικογενειακής εμπορικής επιχείρησης
9. Merchandising
10. Καινοτομία στη ΜΜ Εμπορική Επιχείρηση
11. Διαχείριση ποιότητας
12. Περιβάλλον και Επιχειρηματικότητα

13. Ξενόγλωσση εμπορική ορολογία

Τα προγράμματα του ΑΞΟΝΑ 2 είναι διάρκειας 75 ωρών και θα υλοποιηθούν με τη μεθοδολογία της «μικτής» εκπαίδευσης, με βάση την οποία:
-  οι 30 ώρες θα υλοποιούνται με διδασκαλία στην αίθουσα (6 συνεδρίες των 5 ωρών) με τη βοήθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών,

- οι υπόλοιπες 45 ώρες θα υλοποιούνται μέσω ειδικής εφαρμογής e-learning η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πράξης ΕΡΜΕΙΟΝ 1 (MIS: 114681). Κατά τη διάρκεια της φάσης e-learning, οι εκπαιδευτές θα παρέχουν υπηρεσίες e-tutoring.

Οι δύο μέθοδοι διδασκαλίας θα εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης και θα υλοποιούνται με την παρακάτω σειρά:
-    2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
-    1η φάση e-learning (20 ώρες),
-    2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες),
-    2η φάση e-learning (25 ώρες),
-    2 πεντάωρα διδασκαλίας στην αίθουσα (10 ώρες).